all different code examples

all code variations followed by embed example all code variations followed by embed example coptic-data type=”src” src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” coptic-data type=”bible-commentary-src” src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” coptic-data src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” coptic-data src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” ids=”john-02-3-kjv,john-02-7-kjv” coptic-data src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” from=”john-02-3-kjv” to=”john-02-22-kjv” coptic-data type=”modal-src” src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” coptic-data type=”modal-src” src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” modal_title=”التفاسير المتاحة” coptic-data type=”modal-src” src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” scroll_to=”john-02-22-kjv” coptic-data type=”modal-src” src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” scroll_to=”john-02-22-kjv” link_text=”معنى الكلمة” coptic-data type=”modal-src” src=”test-text/test/embed-test/test-bc-v-atef” scroll_to=”john-02-7-kjv” text_before=”الكلام السابق للكلمة المهمة” … Read more